pühapäev, 19. veebruar 2017

Vägivallavaba päev 2008

Seoses lapse õiguste konventsiooni aastapäevaga, toimus 20. novembril üle – eestiline  "VÄGIVALLAVABA PÄEVA" koolis. Üritus toimus ka Antsla koolis. Ürituse läbiviijad olid Antsla Gümnaasiumi TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) õpilased. Selle päeva eesmärk oli  liita kogu kogu koolipere ühtseks tervikuks, rõhutada vägivallavaba koolikeskkonda.
Kuna koolirahu maskotiks on siil,  siis seepärast toimus meil siilide näitus.
Toimusid ka koostöövahetunnid ja mänguvahetund. Koostöövahetunnil joonistasid õpilased ühiselt plakateid. Mõnus oli vaadata, kuidas suuremad õpilased aitasid väikestel joonistada ja tegid pisematega koostööd. Kuna ilmastik soosis meie üritust, siis toimus mänguvahetund nii õues kui ka koolimajas.
Selle nädala klassijuhataja tundides tehti vestlusringe, ajurünnakuid ja rühmatöid, kus püüti välja tuua kõik positiivse, mis puudutas meie kooli. TORE õpilased Katry Mets ja Sandra Zimmermann tegid saadud infost kokkuvõtte.
Antsla Gümnaasiumis on:
1.Head sõbrad.
2.Maitsvad toidud.
3.Lahked õpetajad, toredad koolitöötajad.
4.Õpilased saavad üldiselt hästi läbi.
5.Lahedad huviringid, kust saab palju uusi teadmisi.
6.Koristajad teevad head tööd.
7.Tihti korraldatakse näitusi.
8.Toimub huvitavaid etendusi.
9.Klassides on toredad ekskursioonid.
10.Puhvetis on hea kord.
11.Sõbralikud õpetajad.
12.Direktor juhib hästi kooli, parim direktor üle maailma.
13.Majapidaja Malle on väga tore ja sõbralik.
14.Torekad teevad lahedaid üritusi.
15.Tublid õpilased saavad käia erinevatel olümpiaadidel.
16.Nelja-viielised saavad võtta vaba päeva iga veerand.
17.On üsna vähe seaduse rikkumist.
18.Koolis on alati soe ja mõnus olla.
19.Hea on see, et koolis on oma kooliarst.
20.Hea on see, et vahetundide ajal keelavad jooksmist korrapidajad.
21.Toredad traditsioonid.
22.Head õppimistingimused.
23.Koolil on korrastatud ümbrus.
24.Huvitavad huviringid.
25.Uudne tehnika.
26.Head sporditingimused, ilus saal.
27.Ilusad wc-d.
28.Võimsad arvutid.
29.Soojad klassid.
30.Hea raamatukogu.
31.Ilusad tüdrukud.
32.Meie koolis on palju taimi.
33.Hea kool.
Kokkuvõtte tegid TORE õpilased I ja II astme õpilasi küsitledes peale laste klassijuhatajate tunde.
Üritus läks korda ja täitis püstitatud eesmärgid.
Lastekaitse Liit pani enda poolt välja igale osalejale koolile vägivalla vastased infomaterjalid ja meened. Materjalid olid kättesaadaval õpetajate toas ja seda infot  kasutati klassijuhataja tundides. Meeneteks olid koolirahu siilidega märgid. Märgid jagasime näitusel osalejate ja rühmatöödest info kogujate vahel.
Kõik koolid ning nende tegevused on pandud üles Lastekaitse Liidu kodulehele.

Torekad Antsla Gümnaasiumist

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar